INVESTERING IN KUNSTWERKEN

FISCALE VOORDELEN

KOPEN OF HUREN

 

A – VERENIGING– BEDRIJF -

 

1- AANKOOP

Volgens artikel 238 AB van de Franse wet inzake rijksbelastingen kunnen bedrijven die originele kunstwerken kopen van nog levende kunstenaars en deze inschrijven op een geblokkeerde activarekening, het aankoopbedrag aftrekken gedurende het jaar van aankoop en de 4 daaropvolgende jaren. Dit telkens per schijf van 20 % voor een totaalbedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs met een plafondbedrag van 5/1000.

 

De werken moeten tentoongesteld worden in ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek en de werknemers gedurende de 5 jaar waarin het kunstwerk afgeschreven wordt.

 

De kunstwerken zijn vrijgesteld van de grondslag voor berekening van de bedrijfsbelasting.

 

2- VERHUUR

Het huren (of de aankoop) van kunstwerken roept een kwaliteitsvolle culturele wereld in het leven binnen het bedrijf waar zowel de klanten als de werknemers van kunnen genieten.

Huren van kunst kan ook als permanente oplossing ingesteld met de optie om de werken te wisselen, bijv.

elke maand, elk trimester, elk kwartaal of volgens afspraak in het kader van een evenement gedurende enkele dagen tot meerdere weken.

Mogelijkheid om te huren met aankoopoptie.

 

B – PRIVÉPERSOON -

 

Kunstwerken genieten onder het Franse recht van een specifieke en aantrekkelijke fiscale regeling:

Vrijstelling van solidariteitsbijdrage op vermogen (ISF)

Voordelige belasting op de meerwaarde (btw)

Overdracht van erfgoed: kunstwerken kunnen onder bepaalde omstandigheden opgenomen worden in het forfaitair stelsel van 5% voor meubilair in geval van erfenis

Inbetalinggeving van bepaalde belastingen: de wet biedt bezitters van kunstwerken de mogelijkheid om bepaalde belastingen te kwijten (ISF, successierechten, schenkings-schikkingsrechten) door een werk aan de Staat aan te bieden. Door deze procedure wordt de betaling van de rechten opgeschort.